Wij vinden het buitengewoon onverstandig een grote luchthaven bij Lelystad te positioneren vanwege de vele vogelrijke gebieden in de nabije omgeving. Effectieve maatregelen om het gevaar van vogelaanvaringen voor de vliegveiligheid uit te sluiten zijn volgens ons niet mogelijk.

De Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland heeft in een zienswijze op het ontwerp-luchthavenbesluit verzocht om af te zien van de uitbreiding of tenminste het besluit opnieuw te bezien nadat eerst een gedegen onderzoek is uitgevoerd naar het risico van vogelaanvaringen en nadat de noodzakelijke maatregelen om die te voorkomen, alsmede de gevolgen ervan voor de natuur in kaart zijn gebracht.

Het MER dat mede ten grondslag ligt aan het ontwerpbesluit vertoont naar onze mening grote tekortkomingen.

Lees hier meer over onze zienswijze en zie ook ons persbericht.

Wij staan niet alleen in onze bezwaren. Zie dit Natuurbericht van Vogelbescherming Nederland.

De lokale pers heeft diverse malen aandacht aan onze bezwaren besteed: Almere Dichtbij op 29 juli en 18 augustus, De Stentor op 29 juli en Almere Deze Week op 27 augustus.