Aansluitend op de oproep in de Grauwe Gans van november doen we ook via deze website een oproep aan onze donateurs en andere belangstellenden om de komende winter mee te doen met onze tuinvogeltelling. De instructie hoe en wat te tellen en de benodigde lijsten zijn te vinden onder de knoppen Werkgroepen, Tellingen, Tuinvogeltelling. Daar zijn ook de Almeerse resultaten van de tuinvogeltelling tot nog toe in de bijgewerkte grafieken te zien.