De politieke partijen VVD en de SGP hebben in de Provinciale Staten verregaande plannen ingediend om van de Oostvaardersplassen een ‘etalagegebied’ te maken en het beheer van de Oostvaardersplassen af te stemmen op de plannen voor het Nationaal Park en de uitbreiding van de luchthaven. Stichting Dierbaar Flevoland is een petitie gestart die het bestuur van de Vogelwacht graag ondersteunt.Aanstaande woensdagavond wordt het voorstel besproken in de Commissie Duurzaamheid. Nu hebben de VVD en de SGP er al voor gezorgd dat het voorstel door de meerderheid van de partijen is ondertekend, vóórdat het voorstel ook maar is besproken in een vergadering. Hierdoor dreigt het plan aankomende woensdag al aangenomen te worden.
Wij kunnen dit nog tegenhouden door
ten minste 100 handtekeningen te verzamelen van kiesgerechtigden Flevolanders, zodat Provinciale Staten in ieder geval gedwongen is om dit in een reguliere PS-vergadering te bespreken.


Als je je stem wilt laten horen onderteken de petitie dan zo spoedig mogelijk
De petitie is te vinden op:
https://petities.nl/petitions/maak-van-deoostvaardersplassen-geen-dierentuin-en-schiettent?locale=nl