Op 22 februari heeft het bestuur weer kunnen vergaderen met een secretaris in haar midden. Sylvia Heijman heeft die belangrijke taak op zich willen nemen en de overige bestuursleden zijn bijzonder blij met deze versterking van het bestuur. Donateurs zullen Sylvia al kennen van de ringgroep, de wetlandtelling of de kijksessies in de Oostvaarders. Sylvia: succes en ook veel genoegen met deze functie.

Tegenover dit goede nieuws moet echter gemeld worden dat Wim Sluijs, helaas, het bestuur heeft verlaten. Wim is bijna drie jaar bestuurslid geweest en heeft in die tijd een breed scala aan activiteiten op zich genomen. Wim: dank daarvoor, wij kunnen verder met wat jij hebt opgebouwd.