Gisteren overlegde de Tweede-Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu met staatssecretaris Mansveld opnieuw over de uitbreiding van Lelystad Airport. Specifiek ging het over het aangepaste milieueffectenrapport. De Vogelwacht had in juli aangedrongen op nader onderzoek naar de risico’s van vogelaanvaringen. De onafhankelijke Commissie voor de mer had in september eenzelfde opmerking. Maar er is geen nieuw onderzoek gedaan, alleen de tekst in het samenvattende hoofdrapport was herschreven. Onbegrijpelijk voor ons vond de Commissie het rapport nu volledig. En het was daarom ook niet vreemd dat de Tweede-Kamerleden van de SP en de PvdA  die onze vragen aanhaalden de staatssecretaris niet hebben kunnen overhalen alsnog nader onderzoek te doen.

Te verwachten en te vrezen is dat nu in april het definitieve besluit wordt genomen dat de luchthaven mag uitbreiden naar 45.000 starts/landingen per jaar met grote verkeersvliegtuigen.

De Vogelwacht gaat zich bezinnen op welke mogelijkheden er nog zijn om het tij te keren.

Eerder nieuws over de geplande uitbreiding van de luchthaven.