Flevokijkers: financiën

De bijdrage voor deelname van kinderen aan de Flevokijkers willen we zo laag mogelijk houden, zodat geld geen belemmering hoeft te zijn om mee te doen.
Het lidmaatschap van de Flevokijkers kost € 120,00 per jaar, incl. Waddenweekend en donateurschap van de Vogel- en Natuurwacht Flevoland. Je ouders hoeven geen donateur te zijn van de Vogel- en Natuurwacht Flevoland. Dat betekent dat er zo’n 10 zaterdagochtenden en het waddenweekend van betaald worden, waarbij de kinderen elke activiteit koek en limonade krijgen, en ook entree’s e.d. uit dat geld betaald worden. Daarnaast ontvang je het tijdschrift de Grauwe Gans in de bus, waarin elke keer een verslag staat van de afgelopen activiteiten en natuurlijk veel meer over en van de Vogel- en Natuurwacht Flevoland.

De betaling, onder vermelding van de naam van het kind en Flevokijkers, kunt u overmaken op rekeningnummer NL28INGB0004918483 t.n.v. Stichting Vogel- en Natuurwacht Flevoland.