Inschrijfformulier cursus 2022-2023

Voor donateurs van de stichting bedragen de kosten voor deelname aan de cursus € 40,00. Je kunt alleen deelnemen aan de cursus als je donateur van de stichting bent. Als je nog geen donateur bent, moet je minimaal €17,50 extra overmaken om ook donateur te worden. Bij deelname aan de basiscursus ontvang je van ons eenmalig een vogelgids.

Daarmee zijn kosten voor deze cursus, inclusief het lesmateriaal en een vogelgids € 57,50. Je ontvangt dan ook ons tijdschrift “De Grauwe Gans” en je kunt meedoen aan alle activiteiten van de Vogelwacht.

Je kunt je aanmelden voor deze cursus door het formulier in te vullen met alle gevraagde gegevens en de betaling te doen voor 30 augustus 2022.

Het overmaken van het cursusgeld (en de donatie) maken je pas echt tot cursist, zonder betaling kun je niet deelnemen. Restitutie is helaas niet mogelijk.

Nadere informatie over de cursus kun je krijgen bij de cursusleiding: cursus@vogelwachtflevoland.nl.

 

 

Hierbij geef ik mij op voor de cursus VOGELHERKENNING 2022-2023

  BasiscursusVervolgcursusAfrondingscursus

  Voornaam

  Achternaam

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Telefoon

  Mobiel

  E-mail

  Ik ben al donateur NeeJa

  Ik heb kennis gemaakt met de Vogelwacht via:

  Wij willen graag weten of je interesse hebt in een van de volgende onderwerpen (niet verplicht):
  ExcursiesLezingenNatuurfotografieRingenVogeltellingenBroedvogelinventarisatieDe FlevokijkersDe BosbendeBeschermingBestuurswerkOndersteuningstaken bestuurPromotieteam

  Ik heb samen met deze inschrijving het te betalen bedrag overgemaakt (€ 57,50 als je nog geen donateur bent of € 40,- als je wel al donateur bent) op rekeningnummer NL28 INGB 0004 9184 83 ten name van de Stichting Vogel- en Natuurwacht Flevoland te Almere, onder vermelding van: Cursus 2022/2023 en naam, adres en woonplaats.

  Ik heb kennis genomen van het privacybeleid en ga akkoord met verwerking van mijn gegevens in de donateurs- en de cursusadministratie.