Inschrijfformulier cursus 2020-2021

Voor donateurs van de stichting bedragen de kosten voor deelname aan de cursus € 40,00. Je kunt alleen deelnemen aan de cursus als je donateur van de stichting bent. Als je nog geen donateur bent, moet je minimaal € 15,00 extra overmaken om ook donateur te worden. Bij deelname aan de basiscursus ontvang je van ons een vogelgids.

Daarmee zijn kosten voor deze cursus, inclusief het lesmateriaal en een vogelgids € 55,00. Je ontvangt dan ook ons tijdschrift “De Grauwe Gans” en je kunt meedoen aan alle activiteiten van de Vogelwacht.

Je kunt je aanmelden voor deze cursus door het formulier in te vullen met alle gevraagde gegevens en de betaling te doen.

Het overmaken van het cursusgeld (en de donatie) maken je pas echt tot cursist, zonder betaling kun je niet deelnemen. Restitutie is helaas niet mogelijk.

Nadere informatie over de cursus kun je krijgen bij de cursusleiding: cursus@vogelwachtflevoland.nl.

 

Hierbij geef ik mij op voor de cursus VOGELHERKENNING 2020-2021

BasiscursusVervolgcursusAfrondingscursus

Voornaam

Achternaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Mobiel

E-mail

Ik ben al donateur NeeJa

Ik heb kennis gemaakt met de Vogelwacht via:

Wij willen graag weten of je interesse hebt in een van de volgende onderwerpen (niet verplicht):
ExcursiesLezingenNatuurfotografieRingenVogeltellingenBroedvogelinventarisatieDe FlevokijkersDe BosbendeBeschermingBestuurswerkOndersteuningstaken bestuurPromotieteam

Ik heb samen met deze inschrijving het te betalen bedrag overgemaakt (€ 55,- als je nog geen donateur bent of € 40,- als je wel al donateur bent) op rekeningnummer NL28 INGB 0004 9184 83 ten name van de Stichting Vogel- en Natuurwacht Flevoland te Almere, onder vermelding van: Cursus 2019/2020 en naam, adres en woonplaats cursist.

Ik heb kennis genomen van het privacybeleid en ga akkoord met verwerking van mijn gegevens in de donateursadministratie, alsook voor de cursus.

Graag het formulier vóór 1 september 2020 invullen.

Loading...