Voor het eerst broeden er grote zilverreigers in de Lepelaarplassen. Drie of vier paar van deze grote sierlijke vogels hebben een nest in het riet in het Plan Roerdomp, onderdeel van het Natura 2000-gebied. Het Plan Roerdomp is ingericht door het Flevolandschap in het kader van het moerasvogelproject van Vogelbescherming Nederland. De komst van de Grote Zilverreiger als broedvogel is, na die van de Roerdomp die er al een aantal jaren broedt, een mooi succes. Grote zilverreigers broeden sinds enkele jaren behalve in de Oostvaardersplassen op maar een paar andere plekken in Nederland.