Eerste vogeltelling op Markerwadden is een feit

Vanmorgen om 8 uur werden 4 tellers ontvangen in de MarkerWaddenschuur naast het Museum NieuwLand. Natuurmonumenten was er met 2 mensen (Roel Posthoorn (projectdirecteur) en Ruben Kluit (boswachter ecologie), die ook met de tellers mee gingen naar de MarkerWadden voor deze eerste vogeltelling.

De eerste tellers voor de BMP… René Alma, Marius Bouscholte, Greet Boomhouwer en Inge Hagens.

Na een korte uitleg over het feit dat het nog een bouwterrein is en er dus veiligheidsmaatregelen van kracht zijn, en er ook gekeken moet worden hoe het qua tellingen, aantal tellers en op te leiden mensen kan gaan, vertrok de groep naar de boot van Boskalis om het Markermeer over te varen naar het eerste eiland van fase 1 van het project. Steeds sneller kwam het eiland dichterbij en voor het aanleggen moesten wederom de veiligheidshesjes, helmen en ook de reddingsvesten aan. De veiligheidsschoenen of -laarzen waren ook verplicht! Op het eiland tijdens de telling mochten die laatste wel uit, maar de rest moest aan blijven… Een bijzondere ervaring voor de tellers om met een helm op, vogels te gaan tellen.

Het weer zat gelukkig mee met af en toe een zonnetje. De wind was wel behoorlijk, maar daar was de groep op gekleed en als je moet lopen door los zand, krijg je het niet echt koud. De helm zorgde ervoor dat de hoofden niet afkoelden en bij aankomst op het noordelijke strand was het erg lekker om even uit de wind te kunnen staan. Er is pas geleden nog een calamiteitenoefening geweest op deze plek en je moet niet van het pad af, want dan kom je er echt niet uit: de eilandjes en de opdrogende holoceen/slib-prut lijken heel degelijk, maar je zakt tot je middel weg en blijft dan vastgezogen worden als je je probeert te bewegen. Is dus maar niet uitgeprobeerd door de groep :-).

Het aantal broedvogels is nog niet zo groot, maar er zijn wel al potentiële broedvogels aanwezig. Het eiland dat bestaat uit zandruggen en daartussen bakken water gevuld met slib en holoceen, werd geheel overgestoken. De beide BMP-plots zijn niet volledig geïnventariseerd, maar belangrijk was om een indruk te krijgen van de grootte van het eiland, de afstanden en zicht op wat er nu al is.

Kluut op de MarkerWadden… eerste broedvogels?

Het water in een aantal compartimenten daalt al enigszins waardoor er ook al wat kleine eilandjes van prut droogvallen en ja, daar zitten dan ook meteen steltlopers op. In 2 uur zijn er 29 soorten waargenomen en over 2 weken is de volgende telling met dezelfde groep tellers, waarbij de eerste broedende vogels er daadwerkelijk al kunnen zitten… spannend!

Waargenomen soorten: kleine plevier, bontbek plevier, soepgans, grauwe gans, brandgans, boerenzwaluw, huiszwaluw, middelste zaagbek, slobeend, kuifeend, krakeend, bergeend, wintertaling, pijlstaart, witte kwikstaart, bonte strandloper, kleine strandloper, visdief, kokmeeuw, zilvermeeuw, stormmeeuw, zwartkopmeeuw, kleine mantelmeeuw, grote mantelmeeuw, geelpootmeeuw, kluut, tureluur, fuut en aalscholver.

Eerste (ingezaaide) riet op de MarkerWadden, waar al van gegeten is…

Hier staan we, bij het begin van fase 1 van de MarkerWadden.

Er komt ook een strand op het eerste eiland voor de bezoekers.

 

 

 

 

 

 

 

Eiland 3 wordt ook al aangelegd…

Rietplaggen uit het Zwartemeergebied bevat zaden etc.

 

Getagd met , , ,
Loading...