Ook wij zijn genoodzaakt maatregelen te treffen tegen de verspreiding van het Coronavirus.

Aan de hand van de maatregelen die er voor het hele land gelden én na de coördinatoren te hebben geconsulteerd, hebben wij als bestuur besloten een aantal activiteiten af te gelasten.

Wij vinden het belangrijk zo min mogelijk risico’s te nemen, temeer daar onze vrijwilligers en donateurs voor een groot deel in de risicogroep zitten.

Alle buitenactiviteiten kunnen, indien dit met de samenwerkende partijen mogelijk is, doorgaan. Dit zijn o.a. de werkdag Oeverzwaluwen en Orchideeënlandje, de Wetlandtelling, de Ringactiviteiten en de Dagexcursie Twente. Als je je hebt opgegeven voor een buitenactiviteit, dan hoor je van de werkgroep of de activiteit doorgang vindt.

Ten aanzien van de bootsafari Biesbosch die door Landschap VZW wordt georganiseerd: we zijn met hen in contact over het wel dan niet doorgaan hiervan.

Alle activiteiten met grotere aantallen in combinatie met de kleine ruimten waarin deze verblijven, worden tot nader order afgelast. Dit zijn o.a. de Werkgroep natuurfotografie en de beginners- en vervolgcursus vogelherkenning (van begin april) en de lezing.

Sommige activiteiten vinden na 31 maart plaats. We verwachten dat deze maatregelen ook in april zullen worden voortgezet.

We willen daarbij iedereen uitdrukkelijk wijzen op zijn/haar eigen verantwoordelijkheid.

  • Heb je een kwetsbare gezondheid, blijf dan thuis.
  • Heb je klachten, blijf dan thuis.
  • Neem de hygiënische maatregelen zoals die zijn voorgesteld door het RIVM.
  • Houd de sociale afstand in acht.

Onze partners zoals Stad en Natuur, Flevo-Landschap, Staatsbosbeheer en de Vogelbescherming hebben allen hun eigen besluiten genomen. Wij verwijzen daarvoor naar hun websites.

Mocht de situatie veranderen, dan laten we dat uiteraard weten.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur
Stichting Vogel- en Natuurwacht Flevoland