2018: verslagen

Big Day 26 mei 2018 team André

Op een prachtige zaterdagochtend ging bij team André (André, Arjan, Kees, Marlies en Simone) al vroeg de wekker. Vijf uur verzamelen bij Arjan was de opdracht en na een snelle kop koffie vertrokken we richting Dronten, want het Roggebotzand was de startplek van onze Big Day. Bij het Kabouterbos op de parkeerplaats zagen we bij uitstappen op het parkeerterrein meteen al een grote bonte specht wegvliegen van zijn nest uit de holle boom. Omdat het nog geen zes uur was gingen we een klein verkenningsrondje doen en werd al snel duidelijk dat we vooral onze oren moesten gaan gebruiken deze ochtend.

Om zes uur noteerden we snel de vogels die we om ons heen hoorden en gingen we op pad voor een kleine wandeling. De holenduif, de grauwe vliegenvanger en de bonte vliegenvanger stonden al snel op onze scorelijst en uiteindelijk hadden we met onze wandeling al een kleine dertig vogelsoorten te pakken. De meeste hiervan op geluid, maar de heggenmus, roodborst, zanglijster en appelvink lieten zich duidelijk zien. Bij terugkomst op de parkeerplaats spendeerden we zelfs kostbare tijd om de bonte vliegenvanger op ons gemak in de telescoop te bekijken, maar dat was ook onze afspraak. We wilden niet als kippen zonder kop rondrennen, maar vooral genieten.

We reden een klein stukje verder en hoorden vervolgens in het Roggezandbos de matkop, zwarte mees, de tuinfluiter en de boompieper. Die laatste liet zich volop bewonderen zingend in de top van een boom toen ineens een wespendief onze aandacht trok. Wat een verrassing om die zo goed te zien te krijgen! Ook het goudhaantje dat we een stukje verderop boven ons hoorden roepen en zingen en dat we uiteindelijk zelfs zagen wegvliegen, was voor de meesten van ons een nieuwe waarneming.

Na deze lange wandeling die ons naast een hoop vogels ook soppende voeten en natte broeken had opgeleverd, reden we door naar de Vossemeerdijk voor de eerste serie watervogels. De visdief en de visarend waren daar de leukste waarnemingen aan de ene kant van de weg en aan de andere kant van de weg zagen we diverse rietvogels en twee torenvalken. Hup, daar gingen we weer in de auto naar het bungalowpark Ketelhaven voor stadsvogels. Tot grote hilariteit van ons hele team hebben we daar gierzwaluwen gezien vanuit de auto, kijkend door het glazen dak van Arjans auto. Maar ook de mussen, duiven en ekster konden we na de rondrit door het bungalowpark op ons lijstje zetten.

Gauw gingen we richting Lelystad, op weg naar het Oostvaardersveld. Onderweg kwamen we langs de ooievaarsflat in Lelystad, dat kwam ook mooi uit. Bij het Oostvaardersveld zagen we een aantal rietvogels, de roodborsttapuit liet zich geruime tijd in de telescoop bekijken en puttertjes vlogen diverse malen voorbij. Iets verderop, op de kleine Praambult, spotten we onze eerste echte raaf. Heel wat kraaien waren er al door ons eerstejaars voor aangezien, maar nu konden we dan goed het verschil zien.

Diverse eenden, grote Canadese ganzen en twee overgebleven brandganzen werden ook door ons waargenomen voordat we via de Knardijk richting Almere gingen. Bij de Knardijk stapten we uit voor een blik op het riet en het water. Ja hoor, de Cetti’s zanger konden we nu aantekenen en er kwam ook nog eens een havik op jacht voorbij. Rijdend op de Oostvaardersdijk zagen we tot twee keer aan toe een bruine kiekendief van heel dichtbij in de lucht balanceren. Prachtig!

Ook de grote mantelmeeuw zagen we vanuit de auto. We wilden naar de natte graslanden doorrijden, maar vanwege de Duinmarathon was de weg naar de Trekvogel afgesloten en besloten we richting Jan van de Boschheuvel door te rijden. Dat bleek achteraf zeer goed uit te pakken want eerst zagen we in de telescoop een zeearend lekker plukken aan een kadaver en vervolgens zagen we er twee minutenlang boven ons hoofd cirkelen. Een aantal strandlopers en steltlopers konden we hier ook last minute nog afstrepen en echt letterlijk op de valreep kwamen op speciaal verzoek nog twee scholeksters keurig aanvliegen en landden precies tegenover ons aan de waterrand. Na deze heerlijke ochtend konden we 92 vogels op onze lijst noteren. We hebben genoten!
 


 

BIG DAY 2018/ ZATERDAG 26/05 – Team René

Toen ik (Fred) in 2017 startte met de cursus vogelherkenning deed ik mee met de Big Day; in navolging hiervan besloot ik om dit jaar ook mee te doen. De datum moest dit jaar vanwege de benodigde cursusbegeleiders die ook op vakantie willen worden verschoven. Dus op 26 mei ging de wekker om 4.00 uur om op tijd te zijn voor de rendez- vous bij René Alma in Almere Buiten. Dat ging voor mij nog bijna de mist in omdat mijn navigatie systeem mij letterlijk het bos in stuurde en ik dus met vertraging arriveerde. (hartslag 180)

Vooraf hadden we via de mail afgesproken wie waar ophaalde, en René had geïnventariseerd wat onze persoonlijke wensen waren met betrekking tot de vogels. Handiger is om dat face to face te doen, maar ik was bij de voorlaatste les niet aanwezig, zodat we niet allen kans hadden gehad om afspraken te maken. Het plan zag er als volgt uit: We zouden beginnen in het Roggebotzand en dan langs de oostelijke rand van Flevoland via de randmeren (Vossemeer/ Drontermeer/ Veluwemeer) en het Harderbroek door te steken naar de Grote Praambult (Oostvaardersplassen) en dan via het Oostvaardersveld, Knardijk/ Oostvaardersdijk de tijd te benutten totdat het 12.00 uur is. Ook heeft René gevraagd naar onze persoonlijke wensen qua vogels; hij wilde er niet alleen een score evenement van maken, maar ook leermomenten inbouwen.

Het team bestond uit begeleider René Alma, Theo en Leny van Negen, Janette Delver ( 1e jaars cursisten) en mijzelf (Fred van Uden, 2e jaars cursist). René had de goed ingereden VW Vento van Inge te leen en zou rijden.

Zelf ben ik meer het type van de roofvogels en watervogels en minder van de zangvogels. Bij de anderen was dat niet evident en natuurlijk zijn zangvogels ook niet te versmaden en broodnodig voor de score!!.

Ik was er zelf niet gerust op om te veel tijd kwijt te zijn in het Wilhelminabos, want het is best uitgestrekt. René had echter een efficiënte aanpak in petto. Niet te lang op dezelfde plek blijven, maar aldaar met de auto meerdere plekken aandoen. Bovendien wist René dat er een boerderij in de buurt was, waar de mogelijkheid bestond om uilen te zien. Die broeden daar en als we geluk hadden waren ze misschien op het nest na op jacht te zijn geweest. Helaas was dat niet het geval, maar wel hebben we vele andere soorten in de buurt kunnen waarnemen. Daaronder was o.a. de roodborsttapuit die ik biddend boven het riet zag, dat was voor mij de eerste keer! Ik was er superblij mee.

Daarna gingen we door naar de dijk voor de watervogels en mogelijk roofvogels en dat leverde vele soorten op


foto Fred

René heeft weer wat op de korrel!!

Het was nog vroeg en het was doodstil op de dijk; het weer was prachtig zonnig en het was ook nog eens helder!

foto Fred

Dat leverde een pontische meeuw op die verscholen zit tussen mantel en zilvermeeuwen!  De visarend kwam met lome vleugelslagen zijn kekke snavel laten zien. Aan de bosrand konden we o.a de spotvogel op gezang spotten, maar ook de boomvalk werd gezien.

Bij het verlaten van de dijk doken we naar het tuincomplex waar we de putter en de heggemus konden bijschrijven. De polder inrijdend richting Drontermeer kwamen we langs het gebied dat de EEKT heet; dit gebied staat bekend als een van de weinige plekken waar de grote karekiet broedt. Zowel de grote als de kleine waren hier te horen en zien!

Verder de polder inrijdend roept René opeens bij een rotonde dat hij het silhouet van een grote roofvogel zag, die op thermiek rondzweeft. Na een bonusrondje over de rotonde kwam voor mij de vangst van de dag: de zwarte wouw!  Ik was stomverbaasd over de afmeting van die vogel! Verderop de polder in nog meer rovers zoals de bruine kiek en de sperwer.

De tijd gaat echter dringen en het wordt steeds warmer en moeilijker om de nog niet waargenomen soorten te kunnen scoren. Bij Lelystad aarzelen we over hoe we de rest van de tijd het best kunnen invullen, voor we via het Oostvaardersveld naar de Praambult gaan. Jannet heeft de score nauwgezet bijgehouden, en we zitten al op 95! Nu we zo ver zijn gekomen willen we natuurlijk ook de 100 halen! Enkele vrij algemeen voorkomende soorten hebben we nog steeds niet gezien; denk hierbij o.a. aan de scholekster. Gelukkig kunnen we die nog op het laatste traject bij de Praambult scoren en als kers op de taart kunnen we de zeearend op het nest zien! De tijd raakt op, we spenderen het laatste kwartier in Lelystad-Haven waar we toch nog een aantal soorten weten op te rollen (oeverzwaluw, gele kwikstaart). Dan is het 12.00 uur, de strijd is gestreden, het zit erop en dus gaan we richting Trekvogel.

Aldaar aangekomen verwelkomt Inge ons met koek en drinken; ze kon zelf niet meedoen, maar regelt alles bij de Trekvogel!

De lijsten worden langs elkaar gelegd, alles goed checken, hebben we niets vergeten?, hé, die is niet aangekruist!

We komen uit op een score van 101 en dat blijkt achteraf de winnende score te zijn! De Big Day zat erop, en ieder ging zijns weegs. Een prachtige dag, waar we nog lang van kunnen genieten.


Catering verzorgd door Inge Hagens

 

Bedankt allemaal en tot ziens!

Tekst en foto’s:  Fred van Uden