2018: verslagen

Big Day 26 mei 2018 team André

Op een prachtige zaterdagochtend ging bij team André (André, Arjan, Kees, Marlies en Simone) al vroeg de wekker. Vijf uur verzamelen bij Arjan was de opdracht en na een snelle kop koffie vertrokken we richting Dronten, want het Roggebotzand was de startplek van onze Big Day. Bij het Kabouterbos op de parkeerplaats zagen we bij uitstappen op het parkeerterrein meteen al een grote bonte specht wegvliegen van zijn nest uit de holle boom. Omdat het nog geen zes uur was gingen we een klein verkenningsrondje doen en werd al snel duidelijk dat we vooral onze oren moesten gaan gebruiken deze ochtend.

Om zes uur noteerden we snel de vogels die we om ons heen hoorden en gingen we op pad voor een kleine wandeling. De holenduif, de grauwe vliegenvanger en de bonte vliegenvanger stonden al snel op onze scorelijst en uiteindelijk hadden we met onze wandeling al een kleine dertig vogelsoorten te pakken. De meeste hiervan op geluid, maar de heggenmus, roodborst, zanglijster en appelvink lieten zich duidelijk zien. Bij terugkomst op de parkeerplaats spendeerden we zelfs kostbare tijd om de bonte vliegenvanger op ons gemak in de telescoop te bekijken, maar dat was ook onze afspraak. We wilden niet als kippen zonder kop rondrennen, maar vooral genieten.

We reden een klein stukje verder en hoorden vervolgens in het Roggezandbos de matkop, zwarte mees, de tuinfluiter en de boompieper. Die laatste liet zich volop bewonderen zingend in de top van een boom toen ineens een wespendief onze aandacht trok. Wat een verrassing om die zo goed te zien te krijgen! Ook het goudhaantje dat we een stukje verderop boven ons hoorden roepen en zingen en dat we uiteindelijk zelfs zagen wegvliegen, was voor de meesten van ons een nieuwe waarneming.

Na deze lange wandeling die ons naast een hoop vogels ook soppende voeten en natte broeken had opgeleverd, reden we door naar de Vossemeerdijk voor de eerste serie watervogels. De visdief en de visarend waren daar de leukste waarnemingen aan de ene kant van de weg en aan de andere kant van de weg zagen we diverse rietvogels en twee torenvalken. Hup, daar gingen we weer in de auto naar het bungalowpark Ketelhaven voor stadsvogels. Tot grote hilariteit van ons hele team hebben we daar gierzwaluwen gezien vanuit de auto, kijkend door het glazen dak van Arjans auto. Maar ook de mussen, duiven en ekster konden we na de rondrit door het bungalowpark op ons lijstje zetten.

Gauw gingen we richting Lelystad, op weg naar het Oostvaardersveld. Onderweg kwamen we langs de ooievaarsflat in Lelystad, dat kwam ook mooi uit. Bij het Oostvaardersveld zagen we een aantal rietvogels, de roodborsttapuit liet zich geruime tijd in de telescoop bekijken en puttertjes vlogen diverse malen voorbij. Iets verderop, op de kleine Praambult, spotten we onze eerste echte raaf. Heel wat kraaien waren er al door ons eerstejaars voor aangezien, maar nu konden we dan goed het verschil zien.

Diverse eenden, grote Canadese ganzen en twee overgebleven brandganzen werden ook door ons waargenomen voordat we via de Knardijk richting Almere gingen. Bij de Knardijk stapten we uit voor een blik op het riet en het water. Ja hoor, de Cetti’s zanger konden we nu aantekenen en er kwam ook nog eens een havik op jacht voorbij. Rijdend op de Oostvaardersdijk zagen we tot twee keer aan toe een bruine kiekendief van heel dichtbij in de lucht balanceren. Prachtig!

Ook de grote mantelmeeuw zagen we vanuit de auto. We wilden naar de natte graslanden doorrijden, maar vanwege de Duinmarathon was de weg naar de Trekvogel afgesloten en besloten we richting Jan van de Boschheuvel door te rijden. Dat bleek achteraf zeer goed uit te pakken want eerst zagen we in de telescoop een zeearend lekker plukken aan een kadaver en vervolgens zagen we er twee minutenlang boven ons hoofd cirkelen. Een aantal strandlopers en steltlopers konden we hier ook last minute nog afstrepen en echt letterlijk op de valreep kwamen op speciaal verzoek nog twee scholeksters keurig aanvliegen en landden precies tegenover ons aan de waterrand. Na deze heerlijke ochtend konden we 92 vogels op onze lijst noteren. We hebben genoten!