2017: verslagen

Afijn, het was op een zaterdagmorgen 20 mei 2017 dat Hans en Marleen Luyten, Freek Vermeulen, Janny Vermolen en Wil Lankhoorn elkaar leerden kennen. BIG DAY. Hans en Marleen hadden samen de route bedacht, namen ons mee in hun auto en reden naar Kamperhoek.
Na de verdeling dat ik (Wil Lankhoorn) het schrijfwerk en Janny op waarneming.nl keek en de rest goed zou opletten en alles door zou geven gingen wij om 6. 00 uur op pad. 14 stuks, dus een goed begin. De zwartkop liet zich goed horen en bleef dat de hele morgen doen.

Op naar Keteldijk alwaar wij 15 soorten waarnamen. Naar de Roggebotweg waar wij o.a. de roodborsttapuit, de blauwe kiekendief en 14 andere soorten konden noteren. Het weer werd steeds mooier. Op naar het Wilhelminabos. Dat was een minder goed idee van ons. Op de parkeerplaats de staartmees en na heel lang wandelen en kijken nog een roodborst en een gaai.

Heel veel geluiden, maar onze vogelgeluiden kennis was bijna nihil. Maar van twee 3de jaars-, 1 2de jaars- ,1 eerstejaars- en ondergetekende cursist kun je dat ook niet verwachten. Wij hadden de pech om geen oude rot in ons midden te hebben. Het was wel een gezellige wandeling met nog een soort van geheime tip over de goudhaan.

Dan maar terug naar de Roggebotweg, waar de blauwborst zou moeten zijn en die zat er ook plus een kievit en een baardman.
Via Drontermeerdijk, Spijkweg, Strandgaperweg, Harderbosweg, Harderdijk, Karrekietweg, Larserweg (13 stuks) naar het Oostvaardersveld. Aldaar een krakeend en een steltkluut en een bontbekplevier bij de kleine Praambult.

Nog een uur te gaan, wat nu?
Janny was een week eerder bij het Bezoekerscentrum Lelystad geweest waar vast en zeker de gekraagde roodstaart zat en de boomkruiper. Dus doorrijden naar Almere of het Bezoekerscentrum.
Het werd het Bezoekerscentrum, waar beide gespot werden alsook een sprinkhaanzanger.

Naar de grote Praambult om te proberen de 80 stuks vogels voor elkaar te krijgen. En ja, de zeearend, een grasmus en een holenduif. Nog precies 3 minuten over. Achteraf hadden wij 2 exoten meegeteld en schijnt dat niet te tellen. Nou ja, wij hebben er 80 gezien of gehoord.
Een heel gezellige ochtend gehad met leuke mensen.
Dus de hoofdprijs!!!!!!!!

Wil Lankhoorn