2018: resultaten

2018 Cursisten Big Day (26 mei) Halve Big Day (19 mei) Big Day (19 mei)
Marianne Michiel Rick René André Arjan Erna Klaas Stephanie Corina René Greet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Aalscholver 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Appelvink 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Baardman 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Bergeend 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Blauwborst 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 Blauwe kiekendief 1 1
7 Blauwe reiger 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 Boerenzwaluw 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 Bontbekplevier 1 1 1 1 1 1
10 Bonte strandloper 1 1 1 1 1
11 Bonte vliegenvanger 1 1 1 1 1 1 1
12 Boomklever 1 1 1 1 1 1
13 Boomkruiper 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 Boomleeuwerik
15 Boompieper 1 1 1 1 1 1 1
16 Boomvalk 1 1 1 1
17 Bosrietzanger 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 Bosruiter 1
19 Bosuil 1 1
20 Braamsluiper 1 1 1 1 1 1 1
21 Brandgans 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 Brilduiker 1 1
23 Bruine kiekendief 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24 Buidelmees
25 Buizerd 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26 Casarca 1
27 Cetti’s zanger 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 Dodaars 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 Draaihals
30 Drieteenmeeuw
31 Drieteenstrandloper
32 Dwerggans
33 Dwergmeeuw
34 Dwergstern
35 Ekster 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
36 Engelse Kwikstaart
37 Fitis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
38 Flamingo 1 1 1 1
39 Fluiter 1 1
40 Fuut 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
41 Gaai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
42 Geelpootmeeuw 1 1 1
43 Gekraagde roodstaart 1 1 1 1 1 1 1 1 1
44 Gele kwikstaart 1 1 1 1 1 1 1 1 1
45 Geoorde fuut 1 1
46 Gierzwaluw 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
47 Goudhaan 1 1 1 1 1 1
48 Goudplevier
49 Goudvink 1 1 1 1 1 1 1 1
50 Grasmus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
51 Graspieper 1 1 1 1 1 1 1 1 1
52 Grauwe gans 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
53 Grauwe kiekendief 1 1 1 1 1
54 Grauwe klauwier
55 Grauwe vliegenvanger 1 1 1 1 1 1 1
56 Groene specht
57 Groenling 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
58 Groenpootruiter 1 1 1 1 1 1
59 Grote bonte specht 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
60 Grote canadese gans 1 1 1 1 1 1 1
61 Grote karekiet 1 1 1 1 1 1 1 1
62 Grote lijster 1 1 1 1 1
63 Grote mantelmeeuw 1 1 1 1 1
64 Grote zaagbek 1
65 Grote zilverreiger 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
66 Grutto 1 1 1 1 1 1 1
67 Havik 1 1 1 1
68 Heggenmus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
69 Holenduif 1 1 1 1 1 1 1 1 1
70 Houtduif 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
71 Houtsnip 1 1
72 Huismus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
73 Huiszwaluw 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
74 IJsvogel
75 Kanoet
76 Kauw 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
77 Keep
78 Kemphaan 1 1 1 1
79 Kerkuil 1 1
80 Kievit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
81 Kleine barmsijs
82 Kleine bonte specht
83 Kleine karekiet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
84 Kleine mantelmeeuw 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
85 Kleine plevier 1 1 1 1 1 1
86 Kleine rietgans
87 Kleine strandloper 1 1 1
88 Kleine zilverreiger 1 1 1 1 1 1
89 Kleinst waterhoen
90 Kluut 1 1 1 1 1 1 1 1
91 Kneu 1 1 1 1 1 1
92 Knobbelzwaan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
93 Koekoek 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
94 Koereiger 1
95 Kokmeeuw 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
96 Kolgans
97 Koolmees 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
98 Koperwiek
99 Kraanvogel
100 Krakeend 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
101 Krekelzanger
102 Krombekstrandloper 1
103 Krooneend 1 1 1 1 1 1 1 1
104 Kruisbek
105 Kuifeend 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
106 Kuifmees
107 Kwartel
108 Kwartelkoning 1
109 Lepelaar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
110 Matkop 1 1 1 1
111 Meerkoet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
112 Merel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
113 Middelste zaagbek
114 Morinelplevier
115 Nachtegaal 1 1 1 1 1 1 1
116 Nachtzwaluw
117 Nonnetje
118 Noordse kwikstaart 1 1 1 1
119 Oeverloper 1 1 1 1 1 1 1 1
120 Oeverzwaluw 1 1 1 1 1 1 1 1
121 Ooievaar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
122 Paap 1
123 Patrijs
124 Pijlstaart 1 1
125 Pimpelmees 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
126 Poelruiter
127 Pontische meeuw 1 1 1 1 1
128 Porseleinhoen
129 Purperreiger
130 Putter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
131 Raaf 1 1 1 1 1
132 Ransuil 1 1
133 Regenwulp
134 Reuzenstern
135 Rietgors 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
136 Rietzanger 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
137 Ringmus 1 1 1 1 1
138 Roek 1
139 Roerdomp 1 1
140 Roodborst 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
141 Roodborsttapuit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
142 Roodhalsfuut 1 1 1
143 Roodpootvalk
144 Rotgans
145 Rouwkwikstaart
146 Scholekster 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
147 Sijs
148 Slechtvalk 1 1
149 Slobeend 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
150 Smelleken
151 Smient 1 1 1 1 1 1
152 Sneeuwgans
153 Snor 1 1 1 1 1
154 Sperwer 1 1 1 1 1
155 Spotvogel 1 1 1 1 1 1
156 Spreeuw 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
157 Sprinkhaanzanger 1 1 1 1 1 1 1
158 Staartmees 1 1 1 1 1 1 1
159 Steenloper 1
160 Steenuil 1
161 Steltkluut
162 Stormmeeuw 1 1 1 1 1
163 Strandplevier
164 Tafeleend 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
165 Tapuit 1 1 1 1 1 1
166 Temminck’s strandloper 1 1
167 Tjiftjaf 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
168 Torenvalk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
169 Tuinfluiter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
170 Tureluur 1 1 1 1 1 1 1
171 Turkse tortel 1 1 1 1 1 1 1 1
172 Veldleeuwerik 1 1 1 1 1
173 Vink 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
174 Visarend 1 1 1 1 1 1
175 Visdief 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
176 Vuurgoudhaan 1
177 Waterhoen 1 1 1 1 1 1 1
178 Waterral 1 1 1 1
179 Watersnip
180 Wespendief 1 1 1 1
181 Wielewaal 1 1 1 1
182 Wilde eend 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
183 Wilde zwaan 1
184 Winterkoning 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
185 Wintertaling 1 1 1 1 1 1 1
186 Witgat 1
187 Witte kwikstaart 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
188 Witwangstern
189 Woudaap
190 Wulp
191 Zanglijster 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
192 Zeearend 1 1 1 1 1 1 1 1
193 Zilvermeeuw 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
194 Zilverplevier 1 1 1 1 1
195 Zomertaling 1 1 1 1
196 Zomertortel 1
197 Zwarte ibis
198 Zwarte kraai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
199 Zwarte mees 1 1 1 1
200 Zwarte ooievaar
201 Zwarte roodstaart 1 1 1
202 Zwarte ruiter 1
203 Zwarte specht
204 Zwarte stern 1 1
205 Zwarte wouw 1
206 Zwartkop 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
207 Zwartkopmeeuw 1 1 1
Totaal 72 81 66 101 89 63 107 101 92 89 138 135
Exoten 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2
1 Caribische flamingo
2 Chileense flamingo 1
3 Fazant 1
4 Indische gans
5 Kleine canadese gans
6 Nijlgans 1 1 1 1 1 1 1
7 Zwarte zwaan
Totaal 1 3 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
De vogelsoorten betreffen soorten op de Nederlandse lijst.