2017: resultaten

2017 Inge René Rick Henk Tineke André Greet Erwin Hans 26-mei 25-mei
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12u 24u
1 Aalscholver 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Appelvink 1 1 1 1
3 Baardman 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Bergeend 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Blauwborst 1 1 1 1 1 1 1
6 Blauwe kiekendief 1 1 1
7 Blauwe reiger 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 Boerenzwaluw 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 Bontbekplevier 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 Bonte strandloper 1 1 1
11 Bonte vliegenvanger 1 1 1 1 1 1
12 Boomklever 1 1 1 1
13 Boomkruiper 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 Boomleeuwerik
15 Boompieper 1 1 1 1
16 Boomvalk 1 1 1
17 Bosrietzanger 1 1 1 1 1 1
18 Bosruiter 1
19 Bosuil 1
20 Braamsluiper 1 1 1
21 Brandgans 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 Brilduiker 1
23 Bruine kiekendief 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24 Buidelmees
25 Buizerd 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26 Casarca 1 1 1 1
27 Cetti’s zanger 1 1 1 1 1
28 Dodaars 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 Draaihals
30 Drieteenmeeuw
31 Drieteenstrandloper
32 Dwerggans
33 Dwergmeeuw 1
34 Dwergstern
35 Ekster 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
36 Engelse Kwikstaart
37 Fitis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
38 Flamingo 1 1
39 Fluiter
40 Fuut 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
41 Gaai 1 1 1 1 1 1 1 1 1
42 Geelpootmeeuw 1
43 Gekraagde roodstaart 1 1 1 1 1 1 1 1
44 Gele kwikstaart 1 1 1 1 1 1 1
45 Geoorde fuut 1 1 1 1
46 Gierzwaluw 1 1 1 1 1 1 1 1 1
47 Goudhaan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
48 Goudplevier
49 Goudvink 1 1 1 1
50 Grasmus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
51 Graspieper 1 1 1 1 1 1 1
52 Grauwe gans 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
53 Grauwe kiekendief 1 1 1
54 Grauwe klauwier 1 1
55 Grauwe vliegenvanger 1 1 1 1
56 Groene specht
57 Groenling 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
58 Groenpootruiter 1 1
59 Grote bonte specht 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
60 Grote canadese gans 1 1 1 1 1 1 1 1 1
61 Grote karekiet 1 1 1 1 1 1 1 1
62 Grote lijster 1 1 1 1
63 Grote mantelmeeuw 1 1 1 1 1
64 Grote zaagbek
65 Grote zilverreiger 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
66 Grutto 1 1 1 1 1
67 Havik 1 1 1
68 Heggenmus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
69 Holenduif 1 1 1 1 1 1 1 1 1
70 Houtduif 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
71 Houtsnip 1
72 Huismus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
73 Huiszwaluw 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
74 IJsvogel 1 1 1 1 1 1
75 Kanoet
76 Kauw 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
77 Keep
78 Kemphaan 1 1 1
79 Kerkuil 1
80 Kievit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
81 Kleine barmsijs
82 Kleine bonte specht 1 1
83 Kleine karekiet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
84 Kleine mantelmeeuw 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
85 Kleine plevier 1 1 1 1 1 1 1
86 Kleine rietgans
87 Kleine strandloper
88 Kleine zilverreiger 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
89 Kleinst waterhoen
90 Kluut 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
91 Kneu 1 1 1 1 1 1 1 1 1
92 Knobbelzwaan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
93 Koekoek 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
94 Koereiger 1 1
95 Kokmeeuw 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
96 Kolgans 1
97 Koolmees 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
98 Koperwiek
99 Kraanvogel
100 Krakeend 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
101 Krekelzanger 1
102 Krombekstrandloper 1
103 Krooneend 1 1 1 1 1 1 1 1
104 Kruisbek
105 Kuifeend 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
106 Kuifmees
107 Kwartel 1
108 Kwartelkoning
109 Lepelaar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
110 Matkop 1 1 1
111 Meerkoet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
112 Merel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
113 Middelste zaagbek
114 Morinelplevier
115 Nachtegaal 1 1 1 1 1 1
116 Nachtzwaluw
117 Nonnetje
118 Noordse kwikstaart 1
119 Oeverloper 1 1 1 1
120 Oeverzwaluw 1 1 1 1 1 1 1 1 1
121 Ooievaar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
122 Paap
123 Patrijs
124 Pijlstaart 1 1 1 1
125 Pimpelmees 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
126 Poelruiter 1
127 Pontische meeuw 1
128 Porseleinhoen
129 Purperreiger
130 Putter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
131 Raaf 1 1 1 1 1 1 1
132 Ransuil 1 1
133 Regenwulp
134 Reuzenstern
135 Rietgors 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
136 Rietzanger 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
137 Ringmus 1 1 1 1 1 1 1
138 Roek 1 1
139 Roerdomp
140 Roodborst 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
141 Roodborsttapuit 1 1 1 1 1 1 1 1
142 Roodhalsfuut 1
143 Roodpootvalk
144 Rotgans
145 Rouwkwikstaart
146 Scholekster 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
147 Sijs
148 Slechtvalk 1
149 Slobeend 1 1 1 1 1 1 1
150 Smelleken
151 Smient 1 1 1 1
152 Sneeuwgans
153 Snor 1 1 1 1 1 1
154 Sperwer 1 1
155 Spotvogel 1 1 1 1 1
156 Spreeuw 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
157 Sprinkhaanzanger 1 1 1 1 1 1 1
158 Staartmees 1 1 1 1 1 1 1 1
159 Steenloper 1
160 Steenuil 1
161 Steltkluut 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
162 Stormmeeuw 1 1 1
163 Strandplevier
164 Tafeleend 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
165 Tapuit
166 Temminck’s strandloper
167 Tjiftjaf 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
168 Torenvalk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
169 Tuinfluiter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
170 Tureluur 1 1 1 1 1 1
171 Turkse tortel 1 1 1 1 1 1
172 Veldleeuwerik 1 1 1
173 Vink 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
174 Visarend 1 1 1
175 Visdief 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
176 Vuurgoudhaan 1 1
177 Waterhoen 1 1 1 1 1 1
178 Waterral 1
179 Watersnip
180 Wespendief 1
181 Wielewaal 1 1 1 1 1 1
182 Wilde eend 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
183 Winterkoning 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
184 Wintertaling 1 1 1 1
185 Witgat
186 Witte kwikstaart 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
187 Witwangstern
188 Woudaap
189 Wulp 1 1
190 Zanglijster 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
191 Zeearend 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
192 Zilvermeeuw 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
193 Zilverplevier 1
194 Zomertaling 1 1 1
195 Zomertortel 1 1 1
196 Zwarte ibis
197 Zwarte kraai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
198 Zwarte mees 1 1 1 1
199 Zwarte ooievaar
200 Zwarte roodstaart 1 1 1
201 Zwarte ruiter
202 Zwarte specht
203 Zwarte stern 1 1 1 1 1 1
204 Zwarte wouw
205 Zwartkop 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
206 Zwartkopmeeuw 1 1 1
Totaal 91 93 74 86 84 92 99 65 74 120 143
Exoten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12u 24u
1 Caribische flamingo
2 Chileense flamingo 1
3 Fazant
4 Indische gans
5 Kleine canadese gans ?
6 Nijlgans 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 Zwarte zwaan
Totaal 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
De vogelsoorten betreffen soorten op de Nederlandse lijst.