2013: resultaten

Inge Rick Marius Peter Leo Seraf Greet Jos Karel René Wim Hans
1 Aalscholver 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Appelvink 1 1 1 1 1 1
3 Baardman 1 1 1 1 1
4 Bergeend 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Blauwborst 1 1 1 1 1 1 1
6 Blauwe kiekendief
7 Blauwe reiger 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 Boerenzwaluw 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 Bontbekplevier 1 1 1 1 1 ?
10 Bonte strandloper 1
11 Bonte vliegenvanger 1 1
12 Boomklever 1 1
13 Boomkruiper 1 1 1 1 1
14 Boomleeuwerik
15 Boompieper 1 1 1 1 1
16 Boomvalk 1 1 1 1 1
17 Bosrietzanger 1 1 1 1 1 1 1 1
18 Bosruiter
19 Braamsluiper 1 1 1 1
20 Brandgans 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21 Brilduiker
22 Bruine kiekendief 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23 Buidelmees
24 Buizerd 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25 Casarca
26 Dodaars 1 1 1 1 1 1 1
27 Draaihals
28 Drieteenmeeuw
29 Drieteenstrandloper
30 Dwerggans
31 Dwergmeeuw 1
32 Dwergstern
33 Ekster 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34 Engelse Kwikstaart
35 Fitis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
36 Flamingo 1 1 1 1
37 Fluiter 1
38 Fuut 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
39 Gaai 1 1 1 1 1 1 1 1
40 Geelpootmeeuw
41 Gekraagde roodstaart 1
42 Gele kwikstaart 1 1 1 1 1 1 1
43 Geoorde fuut
44 Gierzwaluw 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
45 Goudhaan 1 1 1
46 Goudplevier
47 Goudvink
48 Grasmus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
49 Graspieper 1 1 1 1 1 1 1 1
50 Grauwe gans 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
51 Grauwe kiekendief
52 Grauwe klauwier
53 Grauwe vliegenvanger 1
54 Groene specht 1
55 Groenling 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
56 Groenpootruiter 1
57 Grote bonte specht 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
58 Grote canadese gans 1 1 1 1 1 1
59 Grote karekiet 1 1 1 1 1 1 1 1
60 Grote lijster 1 1
61 Grote mantelmeeuw 1 1 1 1 1 1 1 1
62 Grote zaagbek
63 Grote zilverreiger 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
64 Grutto 1 1
65 Havik 1 1 1
66 Heggenmus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
67 Holenduif 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
68 Houtduif 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
69 Houtsnip
70 Huismus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
71 Huiszwaluw 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
72 IJsvogel 1
73 Kanoet 1 1 1 1 1 1 1
74 Kauw 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
75 Keep
76 Kemphaan 1 1
77 Kerkuil 1
78 Kievit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
79 Kleine barmsijs
80 Kleine bonte specht 1
81 Kleine karekiet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
82 Kleine mantelmeeuw 1 1 1 1 1 1 1 1 1
83 Kleine plevier 1 1 1 1 1 1 1
84 Kleine rietgans
85 Kleine strandloper
86 Kleine zilverreiger 1 1 1 1 1
87 Kleinst waterhoen
88 Kluut 1 1 1 1 1 1 1 1
89 Kneu 1 1 1 1 1 1 1 1 1
90 Knobbelzwaan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
91 Koekoek 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
92 Kokmeeuw 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
93 Kolgans
94 Koolmees 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
95 Koperwiek
96 Kraanvogel
97 Krakeend 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
98 Krombekstrandloper
99 Krooneend 1 1 1 1 1
100 Kruisbek
101 Kuifeend 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
102 Kuifmees
103 Kwartel
104 Kwartelkoning
105 Lepelaar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
106 Matkop 1 1 1 1
107 Meerkoet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
108 Merel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
109 Middelste zaagbek
110 Nachtegaal 1 1 1 1 1 1 1 1 1
111 Nachtzwaluw
112 Nonnetje 1 1
113 Noordse kwikstaart 1
114 Oeverloper 1 1 1 1 1 1 1 1 1
115 Oeverzwaluw 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116 Ooievaar 1 1 1 1 1 1 1 1 1
117 Paap
118 Patrijs
119 Pijlstaart 1
120 Pimpelmees 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
121 Pontische meeuw
122 Porseleinhoen
123 Purperreiger
124 Putter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
125 Raaf 1 1 1 1 1 1
126 Ransuil
127 Regenwulp
128 Reuzenstern
129 Rietgors 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
130 Rietzanger 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
131 Ringmus 1 1 1
132 Roek 1 1 1
133 Roerdomp 1
134 Roodborst 1 1 1 1 1 1 1 1 1
135 Roodborsttapuit 1 1 1 1
136 Roodhalsfuut 1
137 Roodpootvalk
138 Rotgans
139 Rouwkwikstaart
140 Scholekster 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
141 Sijs
142 Slechtvalk
143 Slobeend 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
144 Smelleken
145 Smient 1 1 1
146 Sneeuwgans 1
147 Snor 1 1 1 1
148 Sperwer 1
149 Spotvogel 1 1 1 1
150 Spreeuw 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
151 Sprinkhaanzanger 1 1
152 Staartmees 1 1 1 1
153 Steenloper
154 Steenuil
155 Steltkluut
156 Stormmeeuw 1 1 1
157 Strandplevier
158 Tafeleend 1 1 1 1 ? 1 1 1 1 1 1
159 Tapuit 1
160 Temminck’s strandloper
161 Tjiftjaf 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
162 Torenvalk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
163 Tuinfluiter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
164 Tureluur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
165 Turkse tortel 1 1 1 1
166 Veldleeuwerik 1 1
167 Vink 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
168 Visarend 1 1
169 Visdief 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
170 Vuurgoudhaan
171 Waterhoen 1 1 1 1 1
172 Waterral 1 1 1 1
173 Watersnip 1 1 1
174 Wespendief
175 Wielewaal 1 1 1 1 1
176 Wilde eend 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
177 Winterkoning 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
178 Wintertaling 1 1 1
179 Witgat 1
180 Witte kwikstaart 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
181 Woudaap
182 Wulp 1 1 1 1
183 Zanglijster 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
184 Zeearend 1 1 1 1 1 1 1
185 Zilvermeeuw 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
186 Zilverplevier
187 Zomertaling 1 1 1
188 Zomertortel 1 1
189 Zwarte ibis
190 Zwarte kraai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
191 Zwarte mees 1 1
192 Zwarte ooievaar
193 Zwarte roodstaart
194 Zwarte ruiter
195 Zwarte specht 1 1
196 Zwarte stern 1 1 1
197 Zwarte wouw 1
198 Zwartkop 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
199 Zwartkopmeeuw 1 1 1 1 1 1
Totaal 96 74 79 79 78 61 97 68 75 95 78 75
Exoten
1 Caribische flamingo
2 Chileense flamingo 1
3 Fazant 1
4 Indische gans
5 Kleine canadese gans
6 Nijlgans 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 Zwarte zwaan 1
Totaal 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1