Cursussen vogelherkenning starten in september

Vogel- en Natuurwacht Flevoland houdt wederom meerdere cursussen Vogelherkenning. De cursussen starten in september. De cursus bestaat uit elf theorie-avonden en praktijkochtenden. De instructieavonden zijn eens per maand op woensdag om 20.00 uur in Natuurbelevingscentrum De Oostvaarders aan de Oostvaardersbosplaats 1 in Almere). De excursieochtenden vinden plaats op de zaterdag daaropvolgend. De start van de excursies is in principe om 9.00 uur op een geschikte locatie in Flevoland.
Er wordt ook dit cursusjaar gestart met drie groepen op elk een ander niveau: basis, vervolg en afronding. Ook na de afronding betekent het niet dat er niks meer te leren valt. De cursus begint op 5 september voor de vervolg- en afrondingscursus, terwijl de basiscursus start op 12 september. De cursussen eindigen begin juni 2019.

Biotoopkennis
Tijdens de cursus worden thema’s behandeld als vogels in tuin, bos en park, zangvogels, roofvogels en uilen, ganzen en zwanen, eenden, steltlopers, meeuwen en sterns, riet- en moerasvogels, biotoopkennis, vogeltrek, veren en eieren, vogelzang en natuurlijk determinatie van vogels.

De kosten voor de cursus, inclusief lesmateriaal en een vogelgids, bedragen veertig euro. Mensen kunnen alleen deelnemen aan de cursus indien ze donateur zijn van de Vogelwacht Flevoland. Naast deelname aan andere activiteiten krijgen deelnemers ook het tijdschrift ‘De Grauwe Gans’.

Aanmelden
Aanmelden voor de cursus vogelherkenning (bij voorkeur voor 27 augustus) kan via het inschrijfformulier op de website van de Vogelwacht. De aanmelding is afgerond als het cursusgeld is overgemaakt. Wie meer informatie wil kan mailen naar cursus@vogelwachtflevoland.nl.

Loading...