Houd of maak 22 maart in je agenda vrij voor een ingelaste bijeenkomst voor donateurs en bestuur. Meer informatie volgt in een extra nieuwsflits komende week, maar we roepen alvast een ieder op om hier bij te zijn, want het …

BELANGRIJKE BIJEENKOMST OP 22 MAART Read More »

Op 22 februari heeft het bestuur weer kunnen vergaderen met een secretaris in haar midden. Sylvia Heijman heeft die belangrijke taak op zich willen nemen en de overige bestuursleden zijn bijzonder blij met deze versterking van het bestuur. Donateurs zullen …

Nieuwe secretaris Read More »

Helaas. Zie het bericht van Vogelbescherming Nederland en van de Raad van State.  

De politieke partijen VVD en de SGP hebben in de Provinciale Staten verregaande plannen ingediend om van de Oostvaardersplassen een ‘etalagegebied’ te maken en het beheer van de Oostvaardersplassen af te stemmen op de plannen voor het Nationaal Park en …

Spoedpetitie Oostvaardersplassen Read More »

In aansluiting op hun vertrek uit het bestuur hebben Marius Bouscholte en Sonja Hartlief bekendgemaakt het werk voor de werkgroep Bescherming ook neer te leggen. Ook Angela Peters en Greetje Houwen hebben deze stap genomen. Allen hebben aangekondigd het beschermingswerk …

Hoe verder met bescherming ? Read More »

Aan de Vogelweg wordt een vogelakker aangelegd om meer kiekendieven en ook veldleeuweriken aan te trekken. Zie voor meer informatie: Omroep Flevoland en Natuurbericht  

Gisteren overlegde de Tweede-Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu met staatssecretaris Mansveld opnieuw over de uitbreiding van Lelystad Airport. Specifiek ging het over het aangepaste milieueffectenrapport. De Vogelwacht had in juli aangedrongen op nader onderzoek naar de risico’s van vogelaanvaringen. De …

Laatste nieuws luchthaven Read More »

Lees het natuurbericht. Ter ondersteuning het rapport na 3 jaar monitoren: 1408-rapport-helitellingen. En het verslag van 2014: 2014-heli-verslag.

Omroep Flevoland TV heeft op 3 november een nieuwsitem uitgezonden waarin Marius Bouscholte uitlegt waarom het een slechte zaak is dat de grote grazers in de Oostvaardersplassen ook dit najaar weer met een helikopter worden geteld.

De Commissie voor de mer (milieueffectrapportage) heeft het rapport voor de geplande uitbreiding van vliegveld Lelystad op verzoek van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu beoordeeld. De Commissie concludeert dat het rapport niet compleet is. Het  laat onvoldoende zien of …

Ook Milieucommissie vindt effectrapportage vliegveld Lelystad onvolledig Read More »