Aansluitend op de oproep in de Grauwe Gans van november doen we ook via deze website een oproep aan onze donateurs en andere belangstellenden om de komende winter mee te doen met onze tuinvogeltelling. De instructie hoe en wat te tellen en de …

Tuinvogeltelling winter 2016 – 2017 Read More »