‘Almeerse’ spreeuwen teruggemeld uit buitenland

In 2015 werd dit bericht gemaild:
Enkele jaren terug ben ik begonnen om spreeuwen in mijn tuin te voorzien van kleurringen. Eerst met een combinatie met verschillende kleurtjes. Daarvan is er slechts één ooit teruggemeld. Bovendien nog door mij zelf. Een paar weken na het ringen zag ik de vogel bij het trekvogellandje lopen. Sinds twee jaar heb ik kleurringen met een code. Alsof de duvel ermee speelde: sinds ik die ringen in huis heb, heb ik geen enkele spreeuw in mijn tuin kunnen ringen. Ik heb wel een aantal vogels in de boerenstal geringd waar John ook boerenzwaluwen ringt. Sinds afgelopen najaar heb ik ook een klein aantal spreeuwen op de vangplek van een kleurring voorzien. Van deze laatste vogels is er nu een aflezing. “Rood-C14” zat op een voedertafel in Cornwall! In googlemaps heb ik de plek aangegeven.

Wij hebben hem geringd op 22-08-2015, de aflezing was op 20-11-2015. Een erg leuke melding vind ik!

Daar is nu een vervolg op:
Zoals jullie wellicht weten voorzie ik spreeuwen ook van kleurringen. Ik heb ook een aantal spreeuwen op de vangplek gekleurringd. Zo werd er al eerder een vogel afgelezen (C14) in Engeland. Vandaag ontving ik de melding van een afgelezen spreeuw op Helgoland!

Geringd:
L..413204 – kleurring rood C31
11-9-2016 – Oostvaardersdijk km 15
Spreeuw – man 1 kj
Afgelezen:
Rood C31
11-5-2017 – Helgoland – Kringel (Dld)

 

Gezien de datum zou het een lokale broedvogel kunnen zijn. Ik heb de melder gevraagd of hij dat kan onderschrijven (bijv op basis van gedrag).

Ton Eggenhuizen (Ringgroep de Grauwe Gans)

 

 

 

 

 

 

Loading...