In navolging van de nieuwe maatregelen van het kabinet worden alle activiteiten van de Vogelwacht opgeschort tot 1 juni.
Wij zullen u via de mail en op de website informeren als er weer mogelijkheid is om activiteiten te ontplooien.

Onze partners zoals Stad en Natuur, Flevo-Landschap, Staatsbosbeheer en de Vogelbescherming informeren u zelf via hun websites.

Pas goed op elkaar en op jezelf. Blijf gezond!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur
Stichting Vogel- en Natuurwacht Flevoland