Dagexcursie: Gaasterland

24 november 2018 07:00 – 24 november 2018 19:00

Locatie:

Op zaterdag 24 november organiseren we een dagexcursie naar het vogelrijke Gaasterland. Gaasterland ligt in zuidwest Friesland en staat vooral bekend als overwinteringsgebied van Kleine Rietganzen. We zullen via de Friesche kust richting het noorden rijden (richting Afsluitdijk) en afhankelijk van de tijd, eindigen nabij de Waddenzeekust t.h.v. Harlingen. De variatie van zoet en zout water in de verschillende gebieden die we zullen bezoeken, staan bijna garant voor veel vogelsoorten. Naast Kleine Rietganzen kunnen we veel ganzen- en eendensoorten zien en diverse steltlopers en hopelijk ook sneeuwgorzen.
De bedoeling is, dat we rond 7.00 uit Almere vertrekken en uiterlijk 18.00 uur terug zijn. Meld je aan via activiteiten@vogelwachtflevoland.nl voor deze mooie excursie die in het verleden tijdens eerdere excursies al diverse leuke dingen heeft opgeleverd. Je ontvangt dan daags voor de excursie gedetailleerdere gegevens.