Donateursoverleg

18 juli 2018 20:00 – 18 juli 2018 22:30

Locatie: De Oostvaarders

Bespreking visie van de Vogelwacht op de Oostvaardersplassen in brede zin.