Donateursoverleg: Oostvaardersplassen

18 april 2018 20:00 – 18 april 2018 22:30

Locatie: De Oostvaarders

Oostvaardersplassen: voer voor discussie

Thema-avond voor donateurs

De Oostvaardersplassen zijn een uniek stuk natuur in Nederland, waar vooral in de winter veel discussie over ontstaat en waarbij emoties hoog oplopen. Zo ook deze winter, wat niemand kan zijn ontgaan. Het bestuur heeft in de meest actuele Grauwe Gans het standpunt van de Vogelwacht aangaande het bijvoeren van de grote grazers in het gebied verwoord. Maar de discussie gaat wat ons betreft niet (alleen) over voeren maar (vooral) ook over de vogels.

Tijdens deze thema-avond kunnen donateurs kennis opdoen over ecologie, beleid, bescherming en misschien ook wel wetgeving, en met elkaar in gesprek over de diverse afwegingen die gemaakt kunnen en moeten worden, en om zelf mening te vormen (of bij te stellen) over het gebied. Een van de boswachters van het gebied zal aanwezig zijn om vragen te beantwoorden, ons aan het denken te zetten, in gesprek te gaan.
Het is een actueel onderwerp, waarbij we verwachten dat we met elkaar in gesprek kunnen blijven waarbij er ruimte is voor emotie, maar het vooral over ‘feiten’ gaat.

Om 20:00 uur begint de avond in Natuurbelevingscentrum De Oostvaarders.
Vanaf 19.45u kun je koffie of thee krijgen. Het is fijn als je je eigen mokje meeneemt daarvoor (dat scheelt plastic bekertjes). In de pauze kun je ook wat anders drinken voor 50 cent per consumptie.