Helaas. Zie het bericht van Vogelbescherming Nederland en van de Raad van State.  

De politieke partijen VVD en de SGP hebben in de Provinciale Staten verregaande plannen ingediend om van de Oostvaardersplassen een ‘etalagegebied’ te maken en het beheer van de Oostvaardersplassen af te stemmen op de plannen voor het Nationaal Park en …

Spoedpetitie Oostvaardersplassen Read More »