Jaar: 2016

Tuinvogeltelling winter 2016 – 2017

Aansluitend op de oproep in de Grauwe Gans van november doen we ook via deze website een oproep aan onze donateurs en andere belangstellenden om de komende winter mee te doen met onze tuinvogeltelling. De instructie hoe en wat te tellen en de

Hoe verder met bescherming ?

In aansluiting op hun vertrek uit het bestuur hebben Marius Bouscholte en Sonja Hartlief bekendgemaakt het werk voor de werkgroep Bescherming ook neer te leggen. Ook Angela Peters en Greetje Houwen hebben deze stap genomen. Allen hebben aangekondigd het beschermingswerk

Teldata wetlandtellingen Lepelaarplassen bekend

De teldata en tijden van de wetlandtellingen in de Lepelaarplassen voor telseizoen 2016-2017 zijn bekend. Ze staan nu in de agenda.   Meer informatie: kijk op deze site of neem contact op met info@vogelwachtflevoland.nl  

Loading...