Stadsecoloog Ton Eggenhuizen heeft een interessant artikel geschreven over de schade die sportvissers kunnen aanrichten aan knobbelzwanen. Lees het hier.

De Commissie voor de mer (milieueffectrapportage) heeft het rapport voor de geplande uitbreiding van vliegveld Lelystad op verzoek van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu beoordeeld. De Commissie concludeert dat het rapport niet compleet is. Het  laat onvoldoende zien of …

Ook Milieucommissie vindt effectrapportage vliegveld Lelystad onvolledig Read More »